sinan akbaşak

Yazdır
PDF

1/100.000'lik İmar Planları Büyükşehir Belediyesi Tarafından Yapıldı.

Yazar Özgün Haber Beykoz Aktif .

Yavuz GÜRKAN:
"Beykoz İngilizlere İskan Edilirken, Beykozlu Tahliye Edilmek İsteniyor"

yuzbn_1

Yıllardır Beykoz'da İmar ve Mülkiyet konulu çalışmalarıyla öne çıkan ve aynı zamanda Tokatköy Kent Kültürü Birliği'nin Kurucusu olan Yavuz GÜRKAN Beykozlu'yu uyarıyor.

"1/100.000'lik Planlar Çıktı Son Gün 17 Ağustos, Herkes İtiraz Etmeli"

yuzbn_2
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul için hazırlattığı 1/100.000'lik imar planları Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 29 Mart seçimlerinden hemen önce onaylanmış ve 17.07.2009 tarihinde askıya çıkmış, vatandaşın 1 ay içinde itiraz etme hakkı var, son gün 17 Ağustos diyen Yavuz GÜRKAN, Beykoz'daki sivil toplum örgütlerini ve muhtarları göreve çağırıyor.

"Özellikle 17 Ağustos'un Son Gün Olması Maksatlıdır"

yuzbn_3
İçinde olduğumuz yaz ayı dolayısıyla insanların büyük bir bölümü İstanbul dışında olması planları yapanların işine geliyor şeklinde açıklama yapan GÜRKAN, "Beykozlu ve İstanbulluların büyük bir bölümü yaz tatilinde bir bölümü de memleketinde, insanların haberi yok" diyerek, sivil toplum kuruluşlarını, meslek odalarını, muhalefet partilerini ve muhtarları özellikle vatandaşları itiraz etmeleri konusunda göreve çağırdı.

Yavuz GÜRKAN daha sonra Beykoz'un yerel basınına konuyu özetleyen basın bildirilerini dağıttı. GÜRKAN'ın dağıttığı basın bildirilerinin orijinal metnini aynen yayınlıyoruz:

1/100.000'LİK İMAR PLANLARI İLE İLGİLİ KAMUOYU AÇIKLAMASI

"Özellikle Tokatköy, Gümüşsuyu, Karlıtepe, Çiğdem, Yenimahalle ve Çubuklu Mahalleleri Risk Altındadır."

yuzbn_4
İstanbul için yapılan 1/100.000'lik plan tamamlanmış, yapılan oylama sonucunda Büyükşehir meclisi tarafından kabul edilmiş ve 17.07.2009 tarihinde askıya çıkmıştır. Askı süresi 1 ay olup 17.08.2009 da askıdan inecek ve itiraz edilmez ise kesinleşecektir. Bahsedilen planda Beykoz'u, özellikle Beykoz'un gecekondu semtlerini ilgilendiren hayatı önemde bazı düzenlemeler yapılmıştır. Özellikle Tokatköy, Gümüşsuyu, Karlıtepe, Çiğdem, Yenimahalle ve Çubuklu Mahallelerinde yerleşim bölgelerinin bir kısmına "Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı" işaretlemesi yapılmıştır.

"Planlara İtiraz Edilmezse Yerleşim Yerlerimiz Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanları Olarak Tescil Edilir"

yuzbn_5
Plan açıklamalarında, Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanları; "Kentin bütününe hitap eden, halkın eğlenme ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya yönelik aktif ve pasif spor alanlarıdır. Bu alanlarda parklar, hayvanat bahçeleri, spor alanları, mezarlık alanları, rekreasyon alanları ile olası afet ve kriz durumlarında toplanma ihtiyacının karşılanması amacıyla da kullanılabilir şekilde tasarlanacak bölge parkları yer alabilir. " şeklinde tanımlanmıştır. Bu işaretlemelerin yapıldığı alanlar mezkun alanlardan olmayıp, eğer plan bu şekliyle kesinleşirse kesinlikle yerleşime konu edilmez. Bu planların bu şekliyle kesinleşmesi demek, daha sonra düzenlenecek 1/5000 ve 1/1000'lik planların da buna göre şekillenmesi anlamına gelmektedir. Bu alanlara ek olarak Boğaziçi alanlarındaki yapı yasakları da aynen devam etmektedir.

"İlk Hedef Riva, Planlarda İngilizler Görülüyor, Beykozlular Tahliye Edilmek İsteniyor"

yuzbn_6
Öte yandan Kuzey Ormanlarını koruma amacıyla Beykoz'un Mahallelerini yerleşime kapatan anlayış, Karadeniz kıyısında şu anda yerleşime açık olmayan Riva'da toplam alanı Beykoz'un tamamına verilen meskun alandan daha büyük bir alanı yerleşime açılmakta, İngiliz vatandaşlarını iskan ederken, kendi vatandaşını tahliye etmeyi planlamakta ve hatta İngiliz vatandaşlarına devlet imkanları ile büyük bir marina yapılması planlanmaktadır.

"Son Gün 17 Ağustos, Herkes İtiraz Etmeli"

yuzbn_7
Başta bu mahallelerde yaşayanlar olmak üzere tüm Beykozlu hemşerilerimizin kesinleşmek üzere olan bu haksız uygulamaya karşı durması ve 17.08.2009 (önümüzdeki pazartesi son gündür) itiraz etmesi gerekir.

İtirazlar için lütfen bölgenizdeki sivil toplum kuruluşları ve mahalle muhtarlıkları ile görüşünüz.

Durumu Beykoz Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

yuzbn_8

İtiraz Metni Örneğidir:

İTİRAZ METNİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
Şehir Planlama Müdürlüğü'ne

Tarafınızdan yapılan ve 17.08.2009 tarihine kadar itiraz hakkımız olan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planının Beykoz İlçesi .......................Mahallesi ile ilgili bölümünü incelemiş ve planda mahallenin önemli bir kısmının "Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı" adı altında yerleşime kapatıldığı anlaşılmıştır.

Yapılan bu düzenlemelere aşağıdaki gerekçelerle itiraz etmekteyim.

- Planda sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda koruma-kullanma dengesi gözetilmemiş, mahalle sakinlerinin barınma ihtiyaçları dikkate alınmamıştır. Yeşil ve spor alanı olarak ayrılmış olan alanlar uzun yıllardan bu yana yerleşim alanı olarak kullanılmaktadır. Plan uygulandığı takdirde, Beykoz'un ve .................... Mahallesinin sorunlarını çözmek bir yana, gelişimini bu günkünden de daha tehlikeli boyutlara sürükleyecektir.

-Mahallemizde "Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı" olarak önerilen alanların tamamının yol, su, elektrik, doğalgaz vb her türlü altyapısı devlet kaynakları ile yapılmıştır. Fiilen bu alanların temizlenmesi alt yapının sökülmesi, evlerin yıkılması olanaksız veya çok yüksek maliyetli olacak ve kamusal kaynak israfına yol açacaktır. Bu haliyle planda kamu yararı yoktur ve değiştirilmesi gerekir.

- Benzer şekilde İstanbul'daki ilk sanayileşme hamleleri ile birlikte ortaya çıkan aynı durumdaki (Kağıthane , Gaziosmanpaşa vb) plansız yerleşim yerlerine imar verilmekte iken aynı durumda olan mahallemizin bundan mahrum bırakılmasını anayasamızın eşitlik ilkelerine aykırı buluyorum.

- İstanbul'da yalnızca Kadıköy-Tuzla sahili ve Sirkeci-Bakırköy sahili, Küçükçekmece Gölü kenarları, Haliç Kıyıları gibi halkın ortak kullanımına uygun park ve spor alanları oluşturmaya yönelik olarak önerilen "Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı" tanımlamasının uzun yıllardan bu yana insan yaşamının devam ettiği mahallemize önerilmesini doğru ve adil bulmuyor ve itiraz ediyorum. Gerçekte bu alanlar plana göre oluşturulsa dahi bölge de bu alanları kullanacak nüfus yoğunluğu yoktur ve bu anlamda da gerçek durumla ve ihtiyaçlarla örtüşmemektedir. Kişi başına düşen yeşil alan ve park m2'si bakımından Beykoz ortalamanın üstündedir ve İstanbul'da böyle alanlara en az ihtiyaç duyar durumdadır.

- Kentin yaşam kaynaklarının, ormanlarının, içme suyu havzalarının korunması, bunun için kentin kuzeye doğru gelişimini engellenmesinden, İstanbul'un kuzeye doğru değil, güneyde doğu-batı aksında gelişeceğinden söz eden planda, aksine kuzeye gelişime yol açacak plan kararları yer almaktadır. Bu anlamda Beykoz'da halen üzerinde hiç yapılaşma olmayan ve ekolojik olarak korunması gereken 1000'lerce dönümlük (Beykoz'un tüm meskun alanlarından daha büyük bir alanın) Riva Beylik Mandıra alanı yapılaşmaya açılırken, mahallemizin önemli bir kısmının (ihtiyaç da olmamasına rağmen) "Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı" tanımlaması ile yapılaşmaya kapatılmasına itiraz ediyorum. Bu anlamda kendi dar gelirli vatandaşını tahliyeye, İngilizlerin yerleşmek istediğini herkesin artık bildiği Riva'yı yerleşime açmaya çalışan bu anlayışı da protesto ediyorum.

İtirazlarımızın dikkate alınarak mahallemizde tanımlanmış bulunan "Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı" işaretlemesinin kaldırılmasını ve halihazır haritalarda yerleşime ve insan yaşamına konu olan yerlerinde diğer kısımlar gibi "Meskun Alan" tanımlaması içine alınmasını, itirazlarımızın dikkate alınmaması durumunda konuyu önce ulusal yargıda ardından da AB yargısına taşıyacağımın da bilinmesini rica ederim. 14.08.2009


Saygılarımla,Yorumlar  

 
0 #1 Hafız Ak 12-12-2014 16:34
Devletten bu kadar korkmayın, Erdoğan Hakkınızı verecektir. Tapusuz şusuz busuz yerleştiğiniz ve şu ana kadar kira ödemediğiniz yerler, elbette devlet planlayacak yeniden yapılandıracak. Özellikle yeni mahalle rezalet durumda, afganlılar, çeçenler, suriyeliler... Evlerinizi nasıl güvenip de kimliksiz insanlara kiraya veriyorsunuz anlaşılır gibi değil. Hükümetin el atması gereken yerlerden birisidir beykoz.
Alıntı
 

Yorum ekle

Son Yorumlar

Özgün Haber Beykoz Gazetesi Yorumları